Algemene voorwaarden


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van diensten door de firma Estart.be (hierna aangeduid als wijtrouwen.be) aan klanten (hierna aangeduid als adverteerders).

Estart.be is verantwoordelijk voor de goede werking van de website wijtrouwen.be, behoudens verantwoordelijkheid kan aangetoond worden van een derde provider.

De termijn voor de huur van adverteerruimte op wijtrouwen.be is steeds voor één volledig jaar, behoudens andere schriftelijke overeenkomst.
Na het verstrijken van één jaar adverteren, wordt deze termijn automatisch jaarlijks verlengd, tenzij het stopzetten van de overeenkomst wordt gevraagd door de adverteerder, minimum 60 dagen voor het ver­strijken van de lopende termijn, opgegeven op de factuur.

Binnen de overeenkomst voor de aanmaak van de adverteerpagina op wijtrouwen.be vallen alle aanpassingen, aangegeven door de opdrachtgever binnen een termijn van één week na ingebruikstelling van de adverteerpagina.
Na deze termijn heeft de adverteerder het recht om zonder meerkost 1 maal per facturatieperiode een aanpassing te laten doen aan zijn adverteerpagina.

De prijzen vermeld op wijtrouwen.be zijn altijd BTW excl.
De facturen zijn steeds betaalbaar binnen acht dagen na de datum van de factuur.
De adverteerpagina op wijtrouwen.be wordt pas online gezet na ontvangst van de betaling.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, spijts het toesturen van een aanmaning per aangetekende post, wordt het verschuldigde saldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 euro en met een maximum van 1250,00 euro, dit ten titel van forfaitaire vergoeding,

De adverteerder is steeds zelf verantwoordelijk voor de inhoud en illustraties op zijn adverteerpagina op wijtrouwen.be en verklaart dat deze onder zijn verantwoordelijkheid gepubliceerd worden.
De adverteerder verklaart het auteursrecht te respecteren voor aangeleverde teksten en beeldmateriaal.
De adverteerder is verantwoordelijk wanneer er op zijn adverteerpagina op wijtrouwen.be muziek, beelden of teksten gepubliceerd worden die niet door het auteursrecht gedekt zijn.

Voor eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.